Kamil Tvarůžka - advokátní kancelář | Opava, Ostrava a Brno

Kamil Tvarůžka

      advokátní kancelář

Ceny za právní služby

   Já osobně rozděluji mezi konzultací a dalšími právními službami. Vždy však přihlížím k individuálním okolnostem a náročnosti případu. Co to znamená? To znamená, že zohledňuji potřeby stálých klietů, že zohledňuji je-li protistrana schopna zaplatit, zohledňuji výši hodnoty sporu, složitost smlouvy, důkazní a procesní náročnost, časovou náročnost, počet úkonů a další. Jestli mi zavolá a posléze přijde důchodce, který je žalován, letmým pohledem na smlouvu zjistím, že je neplatná nebo je plnění promlčené a soud se koná např. v Opavě, Ostravě, Brně, pak se snažím všemožně vyjít vstříct. Jestli mi zavolá stálý zákazník či zákazník s paušální odměnou, snažím se věci v rámci možností řešit okamžitě.

   Nejsem plátcem DPH

   Cena konzultace se u mě obvykle pohybuje
    - u zcela jednoduchých věcí a stálých klientů 1.000,- Kč/hodinu
    - v drtivé většině účtuji 1.500,- Kč/hodinu
    - u právně a jazykově vysoce náročných věcí účtuji 2.000,- Kč/hodinu (složité fúze, aplikace mezinárodní úmluvy, nutnost použití znalostí cizího či komunitárního práva a vyhledávání a aplikace rozhodnutí evropských soudů).

   U dalších právních služeb nelze bez dalších konkrétních údajů stanovit cenu těchto služeb. Obdobně jako další advokáti se také já řídím vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v aktuálním znění. Ceny za právní služby jsou zde stanoveny na základě počtu a náročnosti úkonů, přičemž u penězi ocenitelného plnění je zohledněna výše částky.

   Samozřejmě, že se dá individuálně zejména u větších a stálých klientů písemně domluvit na odměně paušálem + přísudky nebo dle výsledku sporu.


   Úplné znění vyhlášky č. 176/1996 Sb. Lze najít na stránkách České advokátní komory.