Kamil Tvarůžka - advokátní kancelář | Opava, Ostrava a Brno

Kamil Tvarůžka

      advokátní kancelář

K zamyšlení

   Vážené návštěvnice a vážení návštěvníci mé stránky,
kdo šetří, má za tři... dokud mu ovšem není doručeno rozhodnutí ze soudu, nebo se neobjeví exekutor.

   Je třeba si však uvědomit, že nežijeme v dokonalé společnosti (to by ostatně nebylo potřeba právníků), a proto se mohou najít lidé, kteří to na nás jak se lidově říká vyzkouší. Manipulují před nebo při podpisu smlouvy či při odstoupení od smlouvy, chytračí u provádění díla, prodávají „šmejd“, poté píšou výzvy, tlačí na nás, píšou o zahájení správního řízení, předání exekučnímu oddělení, někteří jiní nabízejí „právní pomoc“. Samozřejmě, že advokáta potřebujeme také při úpravě smluv, tak abychom minimalizovali možnost problémů do budoucna, a to zejména s přihlédnutím k nezměrnému množství právních předpisů a orientaci v nich. Televize i okolí na nás často chrlí informace o tom, jak jsou všichni advokáti předražení (podle mě tomu tak není), a proto mnozí mávnou rukou a zaplatí (mnohdy to není poslední platba), popřípadě ve snaze ušetřit si prohrají soud, takže zaplatí mnohem více.

   A přitom advokátovi mnohdy postačí letmý pohled do smlouvy, aby zjistil, že smlouva je neplatná či „závazek“ promlčený. Bez ohledu na to, čím nás v televizi občas zahlcují, civilní soud k některým skutečnostem nepřihlíží z moci úřední, je třeba je včas namítnout. Např. platební rozkaz je ze strany soudu v souladu s českým právem vydáván, jsou li splněny formální náležitosti (pohledávka je správně tvrzena a doložena např. smlouvou). Jestli podpis na smlouvě skutečně náleží žalovanému, nebo zda je smlouva neplatná, soud v první fázi – při vydání platebního rozkazu nezkoumá (nemá ani jak). Pokud nabude platební rozkaz právní moci, je „vymalováno“.

   Je jen a jenom na Vás, jak se rozhodnete případnou situaci řešit! Neštěstí nechodí po horách a do problémů se může dostat kdokoliv. Já doporučuji vyhledat kteréhokoliv advokáta a poradit se, a to pokud možno před podpisem smluv. V žádném případě prosím neignorujte rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu, které je Vám doručeno. Někteří lidé se rozhoupou až když se dostanou do skutečné exekuce a je opravdu škoda posléze zjistit, že je ustanovení smlouvy neplatné a že už s tím v této fázi nelze nic moc udělat (myšleno s reálnou šancí celý spor vyhrát), protože rozhodnutí soudu bylo původně ignorováno.


Jak poznat advokáta?

   Na internetových stránkách České advokátní komory je veden veřejně přístupný seznam všech advokátů, kde si nejen můžeme vyhledat seznam advokátů dle města, ale také dle jména ověřit, zda se člověk za advokáta pouze nevydává. Advokát v ČR má velice přísné stavovské předpisy a v případě, že Vám je doručen dopis od někoho neznámého, kde Vám je nabízena právní pomoc, pak tento dopis zcela určitě nepsal advokát, neboť stavovské předpisy České advokátní komory toto zakazují. Právní předpisy neumožňují poskytovat právní služby každému, ale tuto výsadu mají pouze advokáti a pouze v určitých otázkách pak notáři, exekutoři, daňoví poradci, patentoví zástupci.


   Vážené dámy a vážení pánové,

sledujte televizi, čtěte, ale uvažujte u toho a nikým se nenechte zmanipulovat.

Děkuji za Váš čas.